Slide #1

KSIĘGOWOŚĆ

na najwyższym poziomie

Slide #2

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

terminowo i na czas

Slide #3

ANALIZY i KOMENTARZE

rzetelnie i merytorycznie

previous arrow
next arrow„(…) Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”

~ Benjamin Franklin

OFERTA

Biuro Rachunkowe RASUS proponuje szerokie spektrum usług. W ofercie biura znajdziecie Państwo obsługę z zakresu: 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ zwanej również KSIĘGAMI HANDLOWYMI

Rozliczenia księgowe w formie pełnej księgowości, to skomplikowane i dokładne urządzenie księgowe, zapewniające pełny obraz i analityczny przegląd finansów przedsiębiorstwa. Księgi Handlowe są obowiązkowe dla podmiotów wskazanych w art. 2 ustawy o rachunkowości, co oznacza, że dotyczą spółek kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa,  spółka  komandytowo-akcyjna,  spółka partnerska)  oraz  osób  fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą,  jeżeli  ich przychody netto  ze  sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000,- euro.

investment, finance, time-3247252.jpg

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

Książka przychodów i rozchodów, to uproszczona forma księgowa. Służy do ewidencjonowania przychodów prowadzonej działalności i kosztów ich uzyskania. Obowiązek jej prowadzenia mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, spółki partnerskie, prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają równowartości w walucie polskiej 2.000.000,- euro.

Obsługa w ramach księgi przychodów i rozchodów dotyczy:

filing cabinet, invoices, accounting-1205044.jpg

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Ryczałt, to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek od przychodu jest płacony, bez pomniejszania go o koszty. Z tego opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność indywidualną lub w formie spółki osobowej oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze. Nie każdy podatnik może jednak rozliczać się w tej formie. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, zawiera wykluczenia z tej formy opodatkowania w określonych przypadkach.

Obsługa w ramach ryczałtu obejmuje:

folder, paperwork, office-1016290.jpg

USŁUGI KADROWO – PŁACOWE

POZOSTAŁE USŁUGI